Allmänt

För att ha möjlighet att handla på Ledig-Bostad.se, krävs det att du har läst och accepterat våra köpvillkor. Markeringen vid fältet för "Jag accepterar köpvillkoren", räknas som en överenskommelse mellan dig och Ledig-Bostad.se och du är därmed bunden av villkoren i överenskommelsen. Överenskommelsen görs mellan dig (annonsören) och Ledig-Bostad.se (annonsförmedlare).
Genom att registrera hyresannonser krävs det att Ledig-Bostad.se får information om hyresvärdens fulla namn, adress, telefonnummer och e-mail. Om dessa uppgifter inte lämnas ut, kan hyresannonsen inte godkännas och annonsen visas inte på Ledig-Bostad.se.
Ledig-Bostad.se tillåter inte att annonstexten innehåller kontaktuppgifter i form av telefonnummer, e-mail adresser, företagsnamn, hemsida eller liknande informationer. Informationerna kommer att raderas från annonstexten. Ledig-Bostad.se påpekar att det inte är tillåtet att registrera flera olika annonser för samma hyresbostad, samt att varje hyresannons ska gälla för en hyresbostad och att bostaden normalt ska kunna hyras månadsvis, minst för en hel månad.
Ledig-Bostad.se förbehåller sig rätten till att, när som helst, kunna avvisa annonser utan tidigare dialog med hyresväd och oavsett orsak.

Nyttjanderätt

Ditt login till Ledig-Bostad.se är personlig och får därför inte ges vidare, lånas ut eller säljas till andra personer, precis som det inte är tillåtet att använda ditt login för att förmedla uppgifter vidare, som endast är tillgängligt för ditt login, t.ex. kontaktuppgifter på hyresvärd eller bostadssökande.
Brott mot ovanstående undersöks vidare och kan slutligen resultera omedelbar spärrning av din bostadssökning / annonsering utan kompensering från Ledig-Bostad.se.
Ledig-Bostad.se förbehåller sig rätten att uppdatera våra rättningslinjer och affärsvillkor, inklusive persondatapolitik och cookies, löpande efter behov, och annonsändringar på www.ledig-bostad.se.

Betalning och abonnemangsavtal

Vid betalning accepterar du att Ledig-Bostad.se får dra beloppet, som överensstämmer med den valda tjänsten, antingen från ditt betalkort eller mobilräkning. Så fort betalningen är genomförd kommer tjänsten att vara synlig på Ledig-Bostad.se. Eftersom annonseringen startar direkt efter att betalningen är genomförs gäller ingen ångerrätt för köpet. Annonseringen gäller i den angivna perioden och kan inte sägas upp. Raderas en annons eller användaren kommer återstående period att gå förlorad. Alla former för online överföring av pengar sker via krypterad förbindelse. Det inkluderar till exempel kreditkortsuppgifter inte kan läsas eller fångas av andra. En krypterad förbindelse känns igen på att det i din webbläsares statuslinje finns en hänglås-ikon, där låset är stängt. För att ge maximal säkerhet till dina kontokortsuppgifter lagrar Ledig-Bostad.se aldrig dina kortuppgifter. Det innebär att vi uppfyller de mycket höga säkerhetskraven.

Priser

Alla priser är inkl. 25% moms.
Leverans & leveranstid
Den beställda produkten eller tjänsten levereras direkt efter betalningen. Beloppet dras omedelbart från ditt betalkort.

Intropaketet kostar bara 9 krona för de första 14 dagarna, och därefter 399 kr. var 4e vecka, som dras automatiskt tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig och ändra dina kontoinställningar (Klicka på Profil, och därefter Mitt fördelspaket).

Abonnemang

Du kan säga upp ditt medlemskap när du har lust, och abonnemanget upphör därefter vid utgången av perioden som är betald för.
Villkor för kontinuerlig abonnemang
När du trycker på köp och genomför betalförloppet godkänner du samtidigt att Ledig-Bostad.se får dra beloppet till det aktuella abonnemang. Det valda abonnemang förnyas automatiskt tills du avregistrerar dig under "Mitt fördelspaket".
Förnyelse och radering av kortnummer
Om ditt kort stängs, hanteras det på samma sätt som en avregistrering från Ledig-Bostad.se. Det betyder att du inte längre kan använda din återstående betalde abonnemangsperiod, och därefter ska du använda ett annat betalkort för att förnya ditt abonnemang om du önskar det.
Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt för köp av tjänster på Ledig-Bostad.se. Så fort betalningen är genomförd, har tjänsten levererats och tjänsten visas/är tillgänglig på Ledig-Bostad.se. Eftersom annonseringen startar direkt efter betalningen finns ingen ångerrätt för köpet.

Reklamation

Om tjänsten använts bortfaller reklamationsrätten. Om produktet, på grund av fel på hemsidan, inte kan användas, kan användaren få extra abonnemangstid, som motsvarar tiden tjänsten inte kunde användas. Det kräver att användaren kan dokumentera att tjänsten inte kunde användas - t.ex. med ett screenshot.

Annonsregler

För varje annons ska innehållet vara i fin och god stil, så innehållet inte kan uppfattas stötande eller kränkande för några parter. Det är t.ex. inte tillåtet att:
• trakassera
• komma med orättvisa anklagelser
• komma med hot om våld
• pornografiskt material
• uppmuntra till olagligheter
• racistiska kommentarer
Ansvarsfriskrivning
Ledig-Bostad.se etablerar kontakten mellan hyresgäst och hyresvärd, och är inte själva del i själva uthyrningen av en produkt/tjänst. Ledig-Bostad.se ger ingen form för garanti eller försäkring om ditt uthyrda/hyrda produkt. Det är hyresgästen/hyresvärdens ansvar att säkra att produkten/tjänsten motsvarar beskrivningen i annonsen, samt att behandlingen hos hyresgästen föregår i överenskommelse mellan hyresvärd. Ledig-Bostad.se ansvarar inte för några förluster som kan uppstå vid användning av de tjänsten som Ledig-Bostad.se har tillgängligt. Ledig-Bostad.se är dessutom inte ansvarsskyldig för förluster till följd av:
• Avbrott i och/eller minskad tillgång till IT-system, server m.m. eller förstörelse av data i systemerna, som bl.a. kan ledas tillbaka till nämnda händelse oavsett att det är Ledig-Bostad.se som ansvarat för systemdriften.
• Fel i strömförsörjning eller telekommunikation hos Ledig-Bostad.se.
• Lagingrepp.
• Terror eller vandalism (inkl. datavirus och -hacking), oroligheter, uppror, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
• Strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller startad av Ledig-Bostad.se själva eller organisationen, och oavsett orsaken till konflikten. Det gäller också när konflikten endast berör delar av Ledig-Bostad.se.
• Andra omständigheter och force majeure av något slag, utanför Ledig-Bostad.se kontroll.

Upphör

Kontraktet upphör när perioden för den köpta tjänsten upphör eller annonsen raderas. Perioden specificeras alltid vid beställning och i bekräftelsen som vi skickar till din e-mail. Du kan när som helst radera din annons på Ledig-Bostad.se - det kommer dock att innebära att återstående tid på annonsen och evt. tillköp förloras, eftersom återstående tid och tillköp till annonsen inte kan överföras till en ny annons.

Datasäkerhet

Alla uppgifter på Ledig-Bostad.se behandlas konfidentiellt och avslöjas aldrig för andra parter.
På samma sätt sker all kommunikation med kreditkortsinformation mellan dig och servern via en krypterad anslutning.