Download gratis lejekontrakt

Hämta hyreskontrakt här


På Ledig-Bostad.se kan du hämta ett gratis hyreskontrakt - vi vet om att varje hyresförhållande förtjänar en bra start. Vi har gjort det lätt för dig med det här kontraktet.

Ett hyreskontrakt är startpunkten för kontrakten mellan hyresgäst och hyresvärd. Allt det juridiska ska formuleras ner här, och allt som kan bestämmas på förhand bör ingå i kontraktet, så det inte senare uppstår några tvister eller andra problem mellan parterna. Hyreskontraktet består av flera olika punkter, som var och en är ett bindande avtal. Hyreskontraktet anger båda parternas skyldigheter gentemot varandra och villkoren är bindande, om inte annat är överenskommet. Hyreslagen innehåller också ett antal bestämmelser, där det inte finns någon frihetsavtal.

Du ska vara medveten om de punkter du själv ska fylla i mallen till hyreskontraktet. Tänk på att kontrakten är vägledande, och att du med fördel kan få detta eller ett annat hyreskontrakt läst av en advokat.

Hyreskontraktet är gällande för hyreskontrakt om bostadslägenheter, här inklusive blandade hyresavtal samt rum i privata hyresfastigheter.

Om du har frågor till hyreskontraktet är du välkommen att kontakta oss på [email protected].


Hämta hyreskontraktet gratis här