Så här godkänner vi annonser på Ledig-Bostad.se

På Ledig-Bostad.se fokuserar vi på att undvika falska annonser - det är högst förbjudet! Vi har nolltolerans mot falska annonser. Därför undersöker vi manuellt alla annonser, där nya bostäder ska accepteras av en av våra duktiga medarbetare, innan den visas på vår hemsida. Trots det rekommenderar vi att alla använder sitt sunda förnuft i deras bostadssökning, eftersom även vi kan luras av bedragare.

 

Rättningslinjer för validering av annonser på Ledig-Bostad.se:

• När en annons skapas på Ledig-Bostad.se kommer en av våra medarbetare att läsa igenom annonsen och godkänna den manuellt, innan den är tillgänglig för våra användare. Om någon försöker att missbruka eller skapa falska annonser, kommer detta att avslöjas av våra medarbetare och det leder till att annonsen raderas och hyresvärden blockeras från Ledig-Bostad.se

• När en ny hyresvärd registrerar sig i vårt system, får vi ett meddelande som gör att en av våra medarbetare undersöker hyresvärdens namn, adress, e-mail och telefonnummer samt kontrollerar att det är angivet komplett adress till den aktuella hyresbostaden. Om informationerna inte stämmer överens, kommer hyresvärden inte ha möjlighet att registrera hyresbostäder på Ledig-Bostad.se

• I överensstämmelse med privatdatalagen lagras alla data som samlas in på Ledig-Bostad.se i 2 år från registreringsdatum. Det gäller annonsörens fullständiga namn, adress, e-mail och telefonnummer samt den aktuella hyresbostaden. Dessutom lagras också användarens övriga information, som IP-adress(er), i vårt system.

• Det görs stickprov varje dag på slumpvis utvalda hyresannonser på Ledig-Bostad.se. Annonserna väljs ut från vår databas, så vi proaktivt kan minska antalet falska annonser. Varje dag plockas minst 2 stycken hyresannonser slumpmässigt ut från vår databas.
• I Stockholm genomfört automatisk kontroll av kvadratmeterprisen på hyresannonserna. Om en hyresbostad ligger under ett visst belopp, kommer vi automatiskt få information om det. Därefter kommer en av våra medarbetare manuellt att kontrollera annonsens information, för att undersöka om det eventuellt kan vara ett fel eller misstag i annonsen.

Förutom detta genomför vi dagligen en lång rad säkerhetskontroller på annonser och annonsaktiviteter. Det gör att vi aktivt kan minska missbruk av Ledig-Bostad.se - vi önskar inget högre än en säker och trygg bostadssökning för alla våra användare.

Om du upptäcker en misstänksam annons, ska du skicka länken till vår kundtjänst, så vi därefter kan undersöka annonsen och annonsören så fort som möjligt.